Zapraszamy na naszą stronę Regionalna Baza Ofert Gospodarczych dla biznesu podkarpackie - http://www.rbg.pl
Jesteśmy nową stroną promującą ogłoszenia dla biznesu w Polsce, nasz portal regionalna baza gospodarki podkarpackie prezentuje oferty importerów jak i dużych przedsiębiorstw. Wszystkie oferty biznesowe zostały umieszczone BEZPŁATNIE, nasz oferty to dobrze opisane oferty, a większość posiada zdjęcia. Prezentujemy wszelkiego typu ogłoszenia: podkarpackie Przeglądanie ofert wg działów branżowych. Oferujemy również Państwu wiele przydatnych narzędzi do łatwiejszego wyszukania ofert. Wykluczamy obsługę konsumenta indywidualnego! UWAGA - odpowiedzi ze strony oferentów będą udzielane wyłącznie na zapytania o charkterze biznesowym dla podkarpackie. W celu nawiązania kontaktu z oferentem prosimy o umieszczenie w treści zapytania również swoje dane adresowe
DODAJ NAS!
Bezpłatna baza ofert biznesowych z podkarpackie

Biznesowa baza ogłoszenia regionalne na świecie: podkarpackie - Ogłoszenia regionalne i społeczność online podkarpackie podkarpackie - Ogłoszenia regionalne i społeczność online podkarpackie
  Wyróżnione oferty
SELECT a.*, ct.cityname, UNIX_TIMESTAMP(a.createdon) AS timestamp, feat.adid AS isfeat, COUNT(*) AS piccount, p.picfile AS picfile, scat.subcatname, scat.catid, cat.catname FROM rbgpl_ads a INNER JOIN rbgpl_featured feat ON a.adid = feat.adid AND feat.adtype = 'A' AND feat.featuredtill >= NOW() INNER JOIN rbgpl_cities ct ON a.cityid = ct.cityid INNER JOIN rbgpl_subcats scat ON a.subcatid = scat.subcatid INNER JOIN rbgpl_cats cat ON scat.catid = cat.catid LEFT OUTER JOIN rbgpl_adpics p ON a.adid = p.adid AND p.isevent = '0' WHERE a.enabled = '1' AND a.verified = '1' AND a.expireson >= NOW() AND ct.countryid = 17 GROUP BY a.adid ORDER BY a.createdon DESC LIMIT 5MySQL server has gone away