Wiadomości branżowe

KOV na ostatniej prostej przygotowań do odwiertów w Brunei

KOV na ostatniej prostej przygotowań do odwiertów w Brunei
Kulczyk Oil Ventures zakontraktowała sprzęt, dzięki któremu wykonane zostaną dwa nowe odwierty poszukiwawcze w Bloku L, w Brunei. To jeden z ostatnich etapów przygotowań do prac wiertniczych zaplanowanych na 2013 r. Wszystkie istotne umowy  dotyczące usług oraz personelu operacyjnego zostały już zawarte, trwają przygotowania do transportu wiertnicy na miejsce pierwszego odwiertu. Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na początek kwietnia 2013 r.Wiertnia znajduje się obecnie w Sulawezi w Indonezji, gdzie trwają przygotowania do przeniesienia jej do Brunei. Przewiduje się, że dotrze tam na początku marca i zostanie przetransportowana na miejsce pierwszego odwiertu. Właścicielem zakontraktowanego sprzętu jest indonezyjska spółka wiertnicza PT Energi Tata Persada. Urządzenie ETP-03 o mocy 2.000 koni mechanicznych ma umożliwić spółce zależnej KOV – AED South East Asia Limited wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych – „uskok Lukut-1” oraz Luba-1. Pierwszy z nich osiągnie głębokość 2.900 m, a jego celem będzie ocena obiektu poszukiwawczego zlokalizowanego ok. 4 km od górnej części uskoku, na wschód od odwiertu

Kulczyk Oil Ventures zakontraktowała sprzęt, dzięki któremu wykonane zostaną dwa nowe odwierty poszukiwawcze w Bloku L, w Brunei. To jeden z ostatnich etapów przygotowań do prac wiertniczych zaplanowanych na 2013 r. Wszystkie istotne umowy  dotyczące usług oraz personelu operacyjnego zostały już zawarte, trwają przygotowania do transportu wiertnicy na miejsce pierwszego odwiertu. Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na początek kwietnia 2013 r.

Wiertnia znajduje się obecnie w Sulawezi w Indonezji, gdzie trwają przygotowania do przeniesienia jej do Brunei. Przewiduje się, że dotrze tam na początku marca i zostanie przetransportowana na miejsce pierwszego odwiertu. Właścicielem zakontraktowanego sprzętu jest indonezyjska spółka wiertnicza PT Energi Tata Persada. Urządzenie ETP-03 o mocy 2.000 koni mechanicznych ma umożliwić spółce zależnej KOV ? AED South East Asia Limited wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych ? ?uskok Lukut-1? oraz Luba-1.

Pierwszy z nich osiągnie głębokość 2.900 m, a jego celem będzie ocena obiektu poszukiwawczego zlokalizowanego ok. 4 km od górnej części uskoku, na wschód od odwiertu Lukut-1, który był wykonany w 2010 r.

Po zakończeniu realizacji odwiertu ?uskok Lukut-1?, urządzenie wiertnicze zostanie przeniesione 12 km na południowy zachód, w celu wykonania odwiertu poszukiwawczego w obiekcie Luba. Zgodnie z planami, odwiert poszukiwawczy Luba będzie wykonywany kierunkowo na długość około 3 500 m, a jego głównym celem będą potencjalne sejsmiczne DHI (z ang. Direct Hydrocarbon Indicators, czyli bezpośrednie wskaźniki węglowodorowości) lub ?flat spot? (poziomy refleks na granicy gaz-woda) na głębokości ok. 2 550 m.

Spółka sfinalizowała już wszystkie istotne umowy dotyczące usług oraz personelu operacyjnego do realizacji programu wierceń. Lokalizacja odwiertu ?uskok Lukut-1? została zbadana i zakończono geotechniczną ocenę miejsca wiercenia. Rozpoczęto także budowę drogi dojazdowej oraz placu wiertni. Prace badawcze i ocena geotechniczna dotyczące odwiertu Luba-1 zostały zrealizowane w 80 proc.

A to już wiesz?  Pomóż Nepalowi z Grouponem

?Czekaliśmy z niecierpliwością na podpisanie wszystkich niezbędnych umów i cieszymy się, że nasze prace przechodzą powoli do etapu realizacji. Mamy nadzieję, że  prace wiertnicze potwierdzą nadzieje, jakie pokładamy w naszych brunejskich aktywach? – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

KOV, poprzez dwie spółki zależne (pośrednio, 100 proc. udziałów) posiada 90 proc. udział w Umowie o Podziale Wpływów z Wydobycia (z ang. Production Sharing Agreement) dla Bloku L, uprawniającą do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1 123 km2 w północnym Brunei. AED SEA posiada 50 proc. udziałów w umowie PSA i jest operatorem bloku. Druga spółka zależna (pośrednio, 100 proc. udziałów), Kulczyk Oil Brunei Limited posiada 40 proc. udziałów w umowie PSA dla Bloku L.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy